PROJECCIÓ DE LA SIMETRIA D'UN CUB

El cub és una figura geomètrica d'elevada simetria. Per millor claretat es proposa projectar primer els eixos de simetria i després els plans de simetria, per, al final, integrar-ho tot plegat en una única projecció estereogràfica.

PROJECCIÓ DELS EIXOS DE SIMETRIA

PROJECCIÓ DELS PLANS DE SIMETRIA