SOLUCIÓ SÒLIDA PARCIAL

En un medi hi ha anions d'una mena (representats en gris) i cations de dues menes (marrons i verds), d'igual càrrega però de mides diferents: no són completament compatibles per la diferència de mida.

A l'hora de formar un cristall d'una estructura determinada, no totes les posicions dels cations poden ser ocupades indistintament pels marrons o pels verds perqué, a causa de la diferent mida, l'estructura es deforma.

S'obtè una solució sòlida parcial, perquè la capacitat de l'estructura de deformar-se és limitada i, per tant, nomès hi pot entrar un nombre limitat de cations verds.