SOLUCIÓ SÒLIDA COMPLETA

En un medi hi ha anions d'una mena (representats en gris) i cations de dues menes (marrons i verds), d'aproximadament la mateixa mida i idèntica valència: són completament compatibles.

A l'hora de formar un cristall, les posicions dels cations poden ser ocupades indistintament pels marrons o pels verds, i al final s'obtè un cristall amb una relació cations marrons / cations verds com la que hi habia en el medi, i els dos tipus d'àtoms es distribueixen aleatòriament en les posicions estructurals.

S'obtè una solució sòlida completa, amb una composició intermèdia entre els dos extrems (totes les posicions amb cations marrons, o totes amb cations verds).