SOLUCIÓ SÒLIDA PARCIAL A BAIXA TEMPERATURA

SOLUCIÓ SÒLIDA COMPLETA A ALTA TEMPERATURA

En un medi hi ha anions d'una mena (representats en gris) i cations de dues menes (marrons i verds), d'igual càrrega però de mides diferents: no són completament compatibles per la diferència de mida. A elevada temperatura els àtoms vibren i les distàncies interatòmiques són més grans.

A l'hora de formar un cristall d'una estructura determinada, els cations marrons i verds ocupen indistintament les posicions dels cations perqué l'estructura no es deforma, ja que les distàncies interatòmiques són més grans a temperatura alta.

S'obtè una solució sòlida completa, amb una proporció qualsevol de cations verds i marrons. Si la temperatura baixa, la solució sòlida no és estable i es desmescla, formant-se un cristall amb cations verds i un altre amb els marrons.